TIPY :: 2o13 :: 2o12 :: 2o11 :: 2o10 :: 2oo9 :: 2oo8 :: 2oo7 :: 2oo6 ::
Tipy 2009
  29. Problémy tvorby kalendáře v programu Legacy

Způsob, jak kalendář vytvořit, si můžete přečíst v tipu 9. Tento článek popisuje problémy, které se při generování kalendáře objevují a nabízí způsob jejich korekce. Postup byl testován na Windows XP, budeme rádi, pokud se s námi podělíte o zkušenosti z jiných systémů.

S blížícím se koncem roku vyvstává vždy otázka, čím obdarovat naše blízké, zvláště pak přispěvatele informací a dat do našich databází. Program Legacy obsahuje pro tyto účely velmi vhodný nástroj – vytvoření kalendáře narozenin a výročí ( Reporty » Knihy/Ostatní » Kalendář (Kalendářní seznam) ).

Kalendář lze vytvořit ve dvojím provedení:
kalendářní seznam, tj. formou obyčejné tabulky prostý seznam dní v jednotlivých měsících s výčtem osob, a
kalendář, výpravnější forma s možností nastavení různých typů ohraničení buněk, barev, písem, vložení obrázků, apod.

V obou případech můžete do kalendáře vložit osoby vybrané podle nejrůznějších kritérií. Pokud v databázi vedete vyvdaná příjmení žen podle pravidel programu (na obrazovce Manželství), můžete nastavit i vložení vyvdaného příjmení ženy. V tomto nastavení se však zatím objevují dvě drobné chyby.
1) V případě neprovdaného páru (na kartě Manželství je zatržena volba Tento pár nebyl oddán) se jako příjmení ženy u výročí jejího narození zobrazí příjmení jejího partnera v nepřechýleném tvaru.
2) U zobrazení výročí sňatku se pár objeví ve tvaru „Jan a Alena Císař“.

Funkce Kalendář však obsahuje ještě jednu drobnou chybu. Jednotlivé dny v měsíci nejsou správně přiřazeny k jednotlivých dním v týdnu.

Tato nesrovnalost je způsobena špatnou komunikací programu Legacy s českou verzí Windows XP. Řešením je dočasné nastavení angličtiny jako formátu Místního nastavení Windows (Ovládací panely -> Místní a jazykové nastavení -> Místní nastavení).

Tisk kalendáře s tímto nastavením již přinese správný výsledek:

Publikováno 6.prosince 2009 | mipa

  28. Nástroj Potenciální problémy

Připravili jsme pro vás překlad článku na Legacy News týkající se přípravy dat na přechod k verzi Legacy 7.5, která bude obsahovat novou utilitu týkající se možného sdílení dat na serveru newFamilySearch.org. I když se tato nově připravovaná funkcionalita nebude uživatelů v našich končinách příliš týkat, článek je užitečný ve své obecné rovině, protože přináší pohled na pročištění a standardizaci údajů ve vaší databázi.

NÁSTROJ POTENCIÁLNÍ PROBLÉMY

Obsahují-li vaše údaje nějaké nesrovnalosti a vy tato data budete publikovat on-line, budou vaše on-line údaje obsahovat tytéž nesrovnalosti. Proto dříve než kdekoli budete svá data publikovat, použijte nástroj Potenciální problémy z programu Legacy. Po spuštění tohoto nástroje program Legacy projde celý váš soubor a zkontroluje údaje, zda neobsahují některé obvyklé a mnohdy přehlédnutelné rozpory.

Nástroj Potenciální problémy je v programu Legacy umístěn v nabídce:
Nástroje >> Potenciální problémy

Výběr záznamů, které se mají prověřit

Pokud nástroj Potenciální problémy chcete použít poprvé, měli byste prověřit všechny údaje ve své databázi. Na záložce Záznamy proto zatrhněte první volbu: Normální (běžná) kontrola všech záznamů.

Před kliknutím na tlačítko Vytvořit seznam problémů nahoře vpravo se podívejte na záložky Varování, Problémy a Standardizace. Na každé z těchto záložek uvidíte, které potenciální problémy bude program Legacy brát v úvahu. Záložka Varování vypadá takto:

Všimněte si, že každou volbu můžete zatrhnout, jinými slovy, chcete-li pouze zkontrolovat, zda vaše databáze obsahuje osoby, které byly pohřbeny 30 dní po jejich úmrtí, zatrhněte tuto volbu a odstraňte všechny ostatní zátržky. Hodnoty můžete také změnit. Např. Legacy vás bude standardně varovat, pokud se dítě narodilo rodičům mladším než 13 let. Tuto hodnotu můžete změnit na 10 let nebo jakkoli jinak.

Záložka Problémy vypadá takto:

A zde je záložka Standardizace:

Nyní klikněte na tlačítko Vytvořit seznam problémů („nevytvoří“ to problémy, ale seznam problémů).

Na obrazovce dole je zobrazen seznam potenciálních problémů. Prvním problémem je, že datum narození Evy Bílé je více než 20 let po datu sňatku jejich rodičů. I když to není běžné, může to být pravda. Je-li to tak, klikněte pouze na tlačítko Toto není problém a tento potenciální problém již nebude příště zobrazován. Ale podívat se na tuto skutečnost blíže může mít také svůj význam, a tak použitím tlačítek Upravit na pravé straně můžete vše probádat.

Dalším problémem na seznamu je, že děti Josefa Cajthamla nejsou zařazeny v chronologickém pořadí. Toto není velký problém, ale kliknutím na tlačítko Opravit děti se vám zobrazí toto:

 • Cajthamlová Josefa, narozena 6.8.1927
 • Cajthaml Petr, narozen 16.7.1929
 • Cajthaml Josef, narozen 20.1.1832
 • ...2 další děti

Toto už určitě jako potenciální problém vypadá a tak byste dřív než tyto údaje budete někde sdílet, měli tuto rodinu znovu prověřit.

Zúžení vašeho pohledu

Moje databáze obsahuje informace o spoustě osob, které jsou ke mně příbuzné hodně vzdáleně (5xprabratranec o 4 generace mladší, apod.). Pro začátek bych chtěl zaměřit snahu pročistit data pouze na svoji přímou linii.

Na záložce Záznamy mohu omezit rozsah záznamů, který bude kontrolován, pouze na záznamy označené určitou značkou. Mohu např. označit všechny osoby ze své přímé linie značkou 1. Potom lze nástroj Potenciální problémy nasměrovat pouze na kontrolu osob z mé přímé linie. Instrukce k použití značkování záznamů ukazuje toto video.

Snad vám report potenciálních problémů nepřinese příliš mnoho překvapení. Pokud ano, budete pak lépe připraveni sdílet své informace s jinými lidmi.

Publikováno 14.listopadu 2009 | mipa

  27. Publikování dat z Legacy Family Tree na MyHeritage.cz

Před časem jsem s jedním uživatelem programu Legacy Family Treee řešil, jak dostat data z programu Legacy do rodinné sociální sítě MyHeritagy.cz s obrázky a se správnou češtinou. Zkušenosti uvádím v následujícím textu. Webové stránky MyHeritage.cz sice obsahují možnost přímého importu souboru GEDCOM, ale v době psaní tohoto textu zde nefungovalo vložení obrázků pomocí přímého importu. Pokud tedy chceme na MyHeritage.cz publikovat i obrázky, je třeba sem údaje vložit přes program MyHeritage Family Tree Builder. Tento program je v základní verzi zdarma. Publikování dat z programu Legacy Family Tree na web MyHeritage.cz se tedy skládá ze tří kroků.

1) Export dat z databáze Legacy do souboru GEDCOM
Soubor GEDCOM vytvoříme pomocí Soubor > Export do > Soubor GEDCOM. Nastavení lze nechat výchozí, tj. Vytvořit soubor pro Legacy a znaková sada ANSI.

2) Import souboru GEDCOM do Family Tree Builder
Je třeba nainstalovat bezplatnou verzi programu MyHeritage Family Tree Builder, kterou lze stáhnout ze stránek MyHeritage.cz. Import souboru GEDCOM vytvořeného z Legacy Family Tree provedeme volbou Soubor > Import Gedcom. Zde je důležité v obrazovce Výběr jazyka změnit jazyk, i když zde vidíme Čeština (Czech). Jinak se posléze na web MyHeritage.cz nepřenesou údaje se správnou češtinou.

Po kliknutí na Změnit jazyk se otevře okno Výběr jazyka zobrazení (okno plné vlaječek) a zde je třeba zakliknout Česky.

V dalších obrazovkách je již možné ponechat výchozí nastavení. Pokud po dokončení importu dat do Family Tree Builder není zobrazena správně čeština, je třeba ještě nastavit shodný zobrazovací jazyk s jazykem datovým. Provedete to v menu Nástroje > Jazyky. Zobrazovací i primární datový jazyk zde nastavte na češtinu.

3) Přenesení dat z Family Tree Builder na web MyHeritage.cz
Přenesení dat z Family Tree Builder na web MyHeritage.cz provedeme promocí nabídky Zveřejňování. Ve volbě Mé stránky můžeme překontrolovat, jsme-li přihlášeni na správný účet na MyHeritage.cz. Pomocí volby Nastavit zveřejňování můžeme např. nadefinovat osoby, které mají být přeneseny na web. Volbou Zveřejnit ihned dojde k přenesení dat na web MyHeritage.cz s odpovídající češtinou i fotografiemi.

Publikováno 5.listopadu 2009 | mipa

  26. Jak na vyvdaná jména v Legacy?

Dotaz:
Doposud vedu rodokmen v programu „Brother's Keeper 6“ a rád bych ho převedl a dále vedl v programu „Legacy Family Tree“. Potíž je pouze v tom, že nevím, jak převést ženská jména. Dosud je vedu v následujícím tvaru:
Křestní_jméno Rodné_příjmení, pr. Provdané_příjmení
Příklad: Olga Kučerová, pr. Janská (Kučerová je za svobodna, Janská po provdání)
Můžete mi prosím napsat, jak se v programu „Legacy Family Tree“ vedou správně ženská jména? Děkuji za odpověď.
Karel J.

Odpověď:

vedení ženských příjmení může být v určitém ohledu problém. Žádný zahraniční software samozřejmě nepočítá s tím, že český jazyk používá v případě žen přechýlená příjmení.
V případě vedení ženských příjmení jsou v Legacy možné dva přístupy:
1) Použití pouze polí Jméno a Příjmení: Obsahem pole Jméno je řetězec "Olga" a obsahem pole Příjmení je řetězec "Kučerová, pr. Janská". Takto budete ve všech obrazovkách programu a ve všech výstupech (diagramy, reporty, web) vidět vždy pojmenování osoby jako "Olga Kučerová, pr. Janská". Pokud je máte v Brother's Keeper takto vyplněná, budete schopen dostat importem a exportem souboru GEDCOM i do Legacy.
2) Použití polí Jméno, Příjmení a Vyvdané jméno: Program Legacy obsahuje od verze 7 pole Vyvdané jméno, jehož obsah se vyplní na obrazovce Manželství po výběru volby "Nahradit manželčino příjmení příjmením manžela..." Doplní se sem však mužské příjmení, které je následně nutno volbou Změnit přepsat na ženský tvar. Výhodou tohoto způsobu je, že v několika programových funkcích lze zvolit zobrazení pole Vyvdané jméno (např. v zobrazení Indexu, Seznamu osob, v rejstříku reportů, v reportech kalendářů). Nevýhodou je, že toto pole nelze vyplnit importem přes GEDCOM a nelze jej ani z Legacy exportovat do GEDCOMu. Reklamoval jsem to, ale zatím tuto chybu neopravili. Takto vedu ženská příjmení i já. U všech vdaných žen jsem je zavedl ručně (přes obrazovku Seznam manželství, v mém případě to činilo 660 osob). V předchozí verzi Legacy, když ještě nebylo pole Vyvdané jméno, jsem měl vyvdaná jména zavedena jako Alternativní jména a v prostředí MS Access jsem měl nadefinován skript, kterým jsem podle potřeby hromadně zaměňoval obsah pole Příjmení s obsahem pole Alternativní příjmení u osob ženského pohlaví, chtěl-li jsem mít zobrazeny ženy s vyvdaným příjmením. Toto však je dost riskantní způsob, protože při zásahu do databáze v prostředí MS Access mimo program Legacy je třeba brát v potaz všechny vazby mezi jednotlivými tabulkami databáze. Od tohoto jsem nakonec upustil v okamžiku, kdy jsem si myslel, že mi všechno funguje a následně jsem si databázi poničil a musel se vracet k předchozí záloze.

Publikováno 16.října 2009 | mipa

  25. Aktualizace na verzi Legacy 7.5 (nástroj newFamilySearch)

Novinky, které přinese připravované vydání nové verze Legacy 7.5 sice nebude mít pro české uživatele takový význam jako pro uživatele americké, nicméně pro zajímavost otiskujeme překlad článku, který vysvětluje přínos verze 7.5.
Následující text vysvětluje rozdíly mezi verzemi Legacy 7.0 a 7.5 a poskytuje návod, jak se nejlépe na aktualizaci připravit.

Co přináší Legacy 7.5

Ve FamilySearch pracovali mnoho let na vývoji webové aplikace, která by umožnila badatelům připojit se k obrovské unifikované databázi genealogických informací. Tento nový systém je vyvíjen ve fázích – nejdříve pro členy církve CJKSpd (mormoni), a po jeho otestování a vyladění bude následovat jeho uvolnění pro veřejnost.

Verze Legacy 7.5 bude obsahovat nový nástroj, který pomůže badatelům spolupracovat, zálohovat a případně synchronizovat údaje ze své databáze Legacy s daty v databázích FamilySearch. Tento nový nástroj by měl podnítit lepší spolupráci mezi badateli a zabránit duplikování výzkumu.

Co bude Legacy 7.5 stát?

Nic. Legacy 7.5 bude aktualizace Legacy 7.0 zdarma. Po svém uvolnění si ji budete moci stáhnout a nainstalovat tak, jak jste byli zvyklí instalovat své dosavadní aktualizace. Nový integrační nástroj FamilySearch bude dostupný jak ve verzi Standard (zdarma), tak ve verzi Deluxe.

Kdo si má stáhnout Legacy 7.5?

Všichni. I když jedinou opravdovou novinkou verze 7.5 bude integrační nástroj New FamilySearch, bude tato verze obsahovat další opravené chyby a nové funkce stejně, jako je běžné v případě normálních aktualizací. Přístup do nových databází FamilySearch však vyžaduje registraci, která je zatím omezena pouze na členy církve CJKSpd (mormoni).

Kdy bude verze Legacy 7.5 vydána?

Vydání verze Legacy 7.5 je plánováno ke konci letošního roku. Udělali jsme velký pokrok a splnili jsme požadavky certifikace programu z hlediska přístupu. Nyní provádíme závěrečné kroky další fáze certifikace programu. Dolaďujeme oficiální oznámení vydání Legacy 7.5.

Jak se připravit na Legacy 7.5

I kdyby byla verze Legacy 7.5 vydána dnes, nemohl by nikdo používat integrační nástroj New FamilySearch bez předchozího provedení některých čistících a standardizačních akcí ve své databázi Legacy. V příštích článcích Legacy News začneme publikovat tato doporučení.

Ukázka

Kliknutím na obrázek zobrazíte ukázku jedné z obrazovek integrace s FamilySearch. Omlouváme se za rozostřené části obrazovky. Stále ladíme...

Technická specifikace - doplněno dle wikipedia.com:

Nový nástroj Legacy FamilySearch bude napojen na největší světovou genealogickou databázi FamilySearch, kterou spravují stoupenci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů (mormoni). FamilySearch existuje na webu od května roku 1999 a okamžitě se stal velmi oblíbený. V současné době už obsahuje jednu miliardu jmen a on-line propojuje několik databází:
* Ancestral File, a database of user data contributed before March 2000, after which date contributions go to Pedigree Resource File mentioned below.
* Census indexes for the 1880 U.S., 1881 British Isles, and 1881 Canadian censuses.
* The International Genealogical Index (IGI), which contains data contributed by individuals as well as indexes of original records.
* Pedigree Resource File, an index to user-contributed family trees uploaded to the FamilySearch site since May 1999.
* U.S. Social Security Death Index, which contains vital statistics for over 70 million deceased individuals.
* Vital Records Index, which includes Denmark, Finland, Mexico, Norway, and Sweden.

Publikováno 15.října 2009 v Legacy Tips

  24. Otevření databáze Legacy v MS Access nebo OpenOffice

Neocenitelnou výhodou programu Legacy je, že data jsou uložena jako relační databáze, se kterou lze pracovat v prostředí Microsoft Access. Tento velice silný nástroj vám může pomoci při hromadných opravách dat, kdy si třeba po roce práce s programem Legacy, když už jste se stali pokročilými uživateli, uvědomíte, že jste vlastně mohli např. citace pramenů nazývat jednotně podle určitého systému, obrázky popisovat tak, aby popis obsahoval vždy určité konkrétní údaje nebo jste se přestali orientovat v názvech mediálních souborů uložených na vašem pevném disku, rozhodli jste se je přejmenovat a potřebujete také tyto nové názvy promítnout do odkazů v databázi. Předpokladem je samozřejmě znalost práce v programu Microsoft Access a obeznámenost se vztahy mezi jednotlivými tabulkami databáze Legacy. Důležité je samozřejmě před každým otevřením vaší databáze v MS Access databázi zazálohovat. Snadno tak předejdete zklamání, depresi a myšlenkám na sebevraždu, pokud se vám nepovede sestavit správně aktualizační dotaz a databázi si bez možnosti návratu zpět fatálně zničíte.

Soubor databáze Legacy má příponu *.fdb a lze jej po nastavení typu souboru na Všechny soubory v okně Otevřít načíst do prostředí Microsoft Access. Pomocí nadefinování aktualizačních dotazů, případně exportem obsahu určité tabulky do MS Excel, úpravou v tomto prostředí a zpětným importem do MS Access pak můžete opravit stovky a tisíce záznamů během relativně krátké doby ve srovnání s ruční opravou jednoho záznamu po druhém v programu Legacy.

K databázi Legacy lze přistupovat i prostřednictvím OpenOffice.org. Nejprve je nutno vytvořit kopii souboru databáze Legacy a ručně přejmenovat příponu souboru z *.fdb na *.mdb. Poté otevřít OpenOffice, zvolit Databáze a Připojit se k databázi. Zde vybrat Microsoft Access a na další obrazovce vybrat příslušný soubor databáze *.mdb a Dokončit. V dalším okně je třeba pojmenovat propojovací soubor mezi OpenOffice a souborem *.mdb (tento soubor bude mít příponu *.odf) a Uložit. Následně se otevře databáze v prostředí OpenOffice podobném MS Access. Po dokončení úprav, uložení změn a uzavření OpenOffice je nutno soubor *.mdb přejmenovat zpět na *.fdb, který lze načíst do programu Legacy.

Následuje stručný popis jednotlivých tabulek databáze Legacy, vztahů mezi tabulkami a výčet některých vybraných polí a hodnot, které mohou nabývat (význam nejdůležitějších polí v tabulkách je zřejmý z jejich názvu nebo obsahu):

      HTML formát

Publikováno 8.října 2009

  23. TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK A NÁSLEDNÉ ÚPRAVY V SOUVISLOSTI S ČEŠTINOU

Některé úseky programu Legacy bohužel zřejmě nikdy nebudou fungovat přesně tak jak fungují v anglickém jazyce. Je třeba si uvědomit, že program je vytvořen v anglosaském prostředí a čeština se svými háčky a čárkami mu dává pořádně zabrat. Jednou z funkcí, kterou mám na mysli, je generování webových stránek. I zde však existuje poměrně jednoduché řešení, které člověk familiérní s počítačem a alespoň trochu obeznámený se strukturou html kódů může při troše snahy a trpělivosti snadno zvládnout.

Postup:
Máme-li otestováno nastavení všech parametrů, které lze při generování webových stránek nastavit, a s výsledkem jsme spokojeni, nezapomeneme si toto konkrétní nastavení uložit do souboru (volba Uložit v okně Vytvoření webových stránek). Po vygenerování webových stránek je nutné provést jednu základní úpravu:
1) pro správné zobrazení češtiny ve webovém prohlížeči je nutné nahradit výraz "charset=windows-1252" výrazem "charset=windows-1250" ve všech souborech .htm např. pomocí programu MFAR - Multiple Find and Replace (práce s ním je popsána v tipu 19).

[ Opraveno ve verzi 7.5.0.47 ]

Po této úpravě kódování budou webové stránky plně funkční.
[ Opraveno ve verzi 7.5.0.47 ]

Náhled obrazovky před a po opravě podle bodu 1):

V zobrazení Seznamu příjmení a Seznamu osob se však v případě příjmení, která začíná písmenem s diakritikou, objevují nesrovnalosti v řazení. Najde-li program při tvorbě webových stránek v příjmení jako první písmeno s diakritikou, abecední řazení příjmení v souboru prijmeni.htm a rozdělení příjmení podle abecedy do jednotlivých souborů jmenaXX.htm se v okolí tohoto inkriminovaného písmena (C,Č,D nebo S,Š,T) rozhodí. Také záhlaví s jednotlivými písmeny abecedy a odkazy na soubory jmenaXX.htm v každém souboru jmenaXX.htm neodpovídá českým zvyklostem. Opravy těchto nepřesností jsou už o něco náročnější a vyžadují alespoň mírnou orientaci v html programovacích kódech.

Chybné řazení příjmení v Seznamu příjmení (soubor prijmeni.htm):

Chybné záhlaví souborů v Seznamu osob (soubory jmenaXX.htm):

Chybné vložení příjmení do souborů jmenaXX.htm (zde CÍSAŘOVÁ v souboru jmena.htm v předchozím obrázku):

2) úprava souboru prijmeni.htm: seřazení příjmení podle abecedy a úprava odkazů na soubory jmenaXX.htm podle toho, kde se budou příjmení, která nejsou správně zařazena, nacházet.

3) přesun příjmení v rámci jednotlivých souborů jmenaXX.htm tak, aby se v každém souboru jmenoXX.htm nacházela příjmení se stejným počátečním písmenem. Je třeba dát pozor, aby nedošlo k přesunu některých html kódů, které by mohly v původním souboru chybět.

4) oprava záhlaví a zápatí v souborech jmenaXX.htm (jednotlivá písmena abecedy a odkazy na soubory jmenaXX.htm a v některých souborech jmenaXX.htm i první a poslední příjmení v souboru). Nejprve změníme soubor jmena.htm a dále kopírujeme změněné záhlaví a zápatí do dalších souborů jmenaXX.htm a změníme v nich pouze příslušné označené písmeno a případně znázornění prvního a posledního příjmení na stránce.

A je hotovo. Celý tento proces může trvat v závislosti na rozsahu databáze cca 1 - 2 hodiny.

Nové vygenerování webových stránek po změnách údajů v databázi:
Je-li po změnách v databázi třeba vygenerovat nové webové stránky, není nutné tento výše uvedený proces podstupovat celý znovu. Je možné využít soubory prijmeni.htm a jmenaXX.htm ze stávajících webových stránek a jen je upravit a doplnit o nové osoby.

a) zjištění nových osob, které byly do databáze doplněny v době od posledního generování webových stránek. Lze využít funkci Hledat->Najít->Podrobné hledání a vyhledat zde osoby, které mají Datum vložení Po datu generování webových stránek. Nalezené osoby uložíme do seznamu výsledku hledání.
b) vytvoření nových webových stránek se stejnými parametry a výběrovými kritérii jako v minulé akci (s využitím načtení nastavení reportu, které jsme si posledně uložili)
c) po vygenerování nových webových stránek použijeme úpravy 1) a 2).
d) v souborech prijmeni.htm a jmenaXX.htm z nově vygenerovaných stránek vyhledáme nově založené osoby a odkazy na ně vložíme do příslušných souborů prijmeni.htm a jmenaXX.htm ze stávajících webových stránek.
e) v souborech prijmeni.htm a jmenaXX.htm ze stávajících webových stránek ještě lze změnit datum generování stránek - opět např. pomocí programu mfar
f) z nově vygenerovaných stránek odstraníme soubory prijmeni.htm a jmenaXX.htm a nahradíme je těmito upravenými soubory ze stávajících stránek

Publikováno 24.9.2009 MiPa | Aktualizováno 27.1.2011 RaTl

  22. Seminář Legacy

V Kalifornii ve městě Helmet se konal seminář k Legacy Family Tree nazvaný ”Genealogy Technology with Legacy's Geoff Rasmussen seminar” pořádaný společností Hemet-San Jacinto Genealogical Society's.
Nyní toto video můžete shlédnout na internetu - http://www.legacyfamilytree.com/seminars.asp
nebo
si ho stáhnout pro off-line prohlížení pomocí tohoto odkazu (108 MB,vyžaduje Microsoft Media Player)

Publikovány jsou 2 ze 4 přednášek:
Legacy Family Tree - an Overview (54 minutes) is intended for those who are new to Legacy but is also a great refresher course for experienced Legacy users. Topics include:

 • importing from another genealogy computer program
 • setting and understanding relationships
 • 1/2 siblings
 • setting your direct line
 • AKAs
 • addresses
 • notes
 • sources
 • pictures
 • To Do List
 • Research Guidance
 • reports

  Legacy Family Tree - Tips and Tricks (58 minutes) is intended for those who are experienced Legacy users, but everyone is welcome to view it. Topics include:
 • chronologies
 • effective use of events/facts
 • adding historical events to timelines
 • successfully obtaining information from living relatives
 • creating books
 • using Legacy Charting
 • Descendant and Index View tips
 • using the split screen feature
 • what to do when you have an unproven relative
 • how to add unlinked individuals
 • news/updates
 • family group records

  Publikováno 2.července 2009 v Legacy Tips | Permalink

 •   21. Legacy 7 ve Windows Vista a Windows 7 beta

  Legacy 7 v české verzi je plně funkční ve Windows Vista i Windows 7 beta. Po ověření plné funkčnosti programu Legacy 7 v české verzi (pomocí virtuálních fontů) pod Windows Vista jsme nyní úspěšně ověřili i funkčnost ve Windows 7 beta. Vše funguje bez problémů jako ve Windows XP, včetně české diakritiky a zobrazení map s Internet Explorerem 8. Lze tedy předpokládat, že nová verze Legacy 8, jejiž vydání se v letošním roce předpokládá a která ještě nebude podporovat Unicode, bude i po uvedení Windows 7 na trh s naší češtinou fungovat. Verze Legacy 9 by již Unicode plně podporovat měla, čímž bude odstraněna i poslední "muška" našeho favorita na poli genealogických programů.

   
  Windows Vista                      Windows 7 beta
  (kliknutím zvětšíte obrázek)

  Publikováno 6.února 2009