Pokyny pro nastavení Windows a instalaci Legacy Family Tree
 
Vážení přátelé,

Náš tým patří mezi překladatelské týmy oficiálně spolupracující se společností MyHeritage. Výsledkem našeho snažení je uznání českého překladu jako jazykové mutace plně podporované společností MyHeritage. Jediným vážným problémem zůstává, že Legacy nepodporuje Unicode. Z tohoto důvodu je nutné před samotnou instalací programu provést určitá nastavení Windows, aby se správně zobrazovaly všechny české znaky.

A. Popis problému se zobrazením českých znaků

Program Legacy Family Tree je naprogramovám ve starším programovacím jazyce (Visual Basic 6.0), který podporuje pouze znakovou sadu Latin-1 (západoevropská). Přináší to problémy se zobrazováním znaků, které nejsou v této sadě obsaženy, což je většina českých znaků s diakritikou.

Následující návod popisuje kroky, podle kterých lze upravit Windows tak, aby programové prostředí Legacy i data byla zobrazována se správnou diakritikou. Jedná se o změnu regionálního nastavení na české u cizojazyčných Windows a doplnění hodnot do registru.

B. Změna regionálního nastavení u cizojazyčných Windows
Pokud nemáte Windows v české (slovenské) jazykové verzi, musíte změnit regionální nastavení Windows z cizojazyčného na české, abyste zajistili správné zobrazení diakritiky genealogických dat programu:

Windows 7/8/10 EN :: obrázek↑
Control panel » Region » záložka Administrative » sekce "Language for non-Unicode programs" tlačítko Change system locale... a vybrat jazyk Czech (Czech republic)

Windows XP EN :: obrázek↑
Control panel » Regional and Language Options » záložka Advanced, sekce "Language for non-Unicode programs" vybrat jazyk Czech

B-1. Regionální nastavení - nepoužívat Unicode pro celosvětovou podporu jazyka

V případě Windows 10 nesmí být v regionálním nastavení Windows zaškrtnuta volba Beta: Používat Unicode UTF-8 pro celosvětovou podporu jazyka, viz obrázek↑

C. Doplnění hodnot do registru Windows - nastavení virtuálního písma
Větev registru:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]

Hodnoty:
  "Arial,0"="Arial,238"
  "Arial,238"="Arial,238"
  "Times New Roman,0"="Times New Roman,238"
  "Times New Roman,238"="Times New Roman,238"
  "MS Sans Serif,0"="MS Sans Serif,238"
  "MS Sans Serif,238"="MS Sans Serif,238"

Nastavení virtuálního písma v registrech Windows docílíte správného zobrazování češtiny v programovém prostředí Legacy. Úpravu můžete provést ručně spuštěním programu regedit.exe, vyhledáním správné větve registru, vložením hodnot podle výše uvedeného seznamu a následným restartováním počítače nebo

Pomocí REGISTRAČNÍHO SOUBORU (Legacy_app_cz.reg)
 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na TENTO ODKAZ a zvolte volbu Uložit odkaz jako... (pokud používáte internetový prohlížeč Mozilla Firefox nebo Google Chrome) nebo Uložit cíl jako... (pokud používáte internetový prohlížeč Internet Explorer). Objeví se vám okno, ve kterém zadejte místo, kam chcete stažený soubor uložit (např. Stažené soubory, Plocha nebo jiná vámi zvolená složka) a klikněte na Uložit.
 2. Najděte uložený soubor ve svém počítači. Pokud se vám soubor uložil s názvem Legacy_app_cz.reg.txt, je třeba jej přejmenovat na název Legacy_app_cz.reg (na název souboru klikněte pravým tlačítkem myši, zvolte Přejmenovat, z názvu souboru odstraňte znaky ".txt" a potvrďte nový název souboru).
 3. Soubor spusťte (na název souboru dvakrát klikněte). Potvrďte případně souhlas s bezpečnostním varováním o provedení změn v počítači a potvrďte i souhlas s přidáním informací do registru.
 4. Po provedení těchto změn počítač restartujte. Po restartu počítače a spuštění Legacy byste měli vidět správné zobrazení češtiny.
 5. V případě určitého nastavení Windows se může stát, že v tomto okamžiku jsou ještě zobrazeny některé chybné znaky v popisu jednotlivých polí na kartě Rodina: obrázek↑. V tom případě je nutno tyto popisky zaktualizovat, postup viz nápověda Legacy a téma č. 62: Nastavení informací na kartě Rodina.

Odstranění změn z registru
Nejste-li s programem Legacy Family Tree z nějakého důvodu spokojeni, můžete po jeho odinstalování upravit registr do původní podoby. A to opět buď ručně, spuštěním programu regedit.exe, vyhledáním správné větve registru, odstraněním přidaných hodnot a následným restartováním počítače, nebo souborem rušícím registraci. Klikněte na tento odkaz pravým tlačítkem a postupujte podle předchozích instrukcí pro spuštění registračního souboru. Liší se pouze jméno souboru (Legacy_app_cz_remove.reg).

!!! U P O Z O R N Ě N Í !!!

 1. Provozujete-li program Legacy na českých Windows (všech verzí) bez úpravy registru popsaných v tomto bodě, dochází v polích jako jsou textové popisky či poznámky k destrukci vkládaného textu po jeho uložení, případně po opravě. Proto JE NUTNÉ pro úspěšné fungování programu Legacy na českých Windows níže popsanou ÚPRAVU REGISTRU PROVÉST !
 2. Při tomto nastavení virtuálního písma (využití fontů Arial a Times New Roman) nemusíte v Legacy provádět žádná další nastavení. U některých dokumentů ve formátu pdf může ale docházet k problému tisku z programu Acrobat Reader. S tímto problémem je třeba počítat a pro tisk dokumentů ve formátu pdf případně použít jiný program (např. Foxit PDF Reader). Určité možnosti řešení jsou uvedeny i v Tipu 14.
D. Instalace Legacy Family Tree - verze Standard (zdarma)
 1. Stáhněte si instalační soubor (Legacy9Setup.exe) ze našich stránek, menu INSTALACE » Stažení INSTALACE
 2. Instalační soubor, který jste stáhli, spusťte
 3. Po nainstalování dojde ke spuštění programu Legacy Family Tree
 4. Pokud se program nezobrazil v češtině, z hlavního menu zvolte Options -> Select Language -> Czech
 5. Pokud stále vidíte chybnou diakritiku na záložce Rodina u popisků základních polí jednotlivých osob (Narození, Křest, Úmrtí, Pohřben, PříčÚmrtí), tak do oblasti těchto popisků jednou klikněte, objeví se vám okno "Nastavení informací na kartě Rodina" a zde klikněte na Výchozí (měla by se načíst správná diakritika) a Zavřít.
Pozor!
Novinka ve verzi Legacy 9:
Máte-li na počítači nainstalovanou verzi Legacy 8, instalací Legacy 9 dojde k přepsání verze Legacy 8. Obě verze, Legacy 8 a Legacy 9, nelze provozovat na jednom počítači najednou.
Problém může nastat v okamžiku, kdy máte zakoupenou verzi Legacy 8 Deluxe a chcete si na zkoušku nainstalovat zdarma verzi Legacy 9 Standard. Poté se rozhodnete, že vám verze Legacy 9 z nějakého důvodu nevyhovuje a chcete se vrátit k původní verzi Legacy 8. Nelze! Instalací verze Legacy 9 Standard dojde k nevratnému přepsání (a odinstalace) programové verze Legacy 8 Deluxe, včetně úpravy struktury vaší rodové databáze.
Před instalací Legacy 9 proto důrazně doporučujeme vytvořit si záložní kopii vaší databáze! Nechcete-li používat Legacy 9, odinstalujte jej a znovu nainstalujte Legacy 8.


E. Nákup Legacy Family Tree verze DELUXE
 • Download verzi Legacy Deluxe můžete zakoupit v internetovém eshopu na oficiálních internetových stránkách Legacy Family Tree
  Platba za program se provádí platební kartou, použitelnou pro platby na internetu. V dnešní době už je to většina karet, bližší informace získáte u své banky, která vám kartu vydala.
  Pokud kartu nevlastníte, nebo ji nemůžete/nechcete použít pro platby na internetu, můžete využít specializované firmy, které vám zboží ze zahraničí koupí a nechají zaslat na vaši adresu či např. licenci na váš e-mail. Máme dobré zkušenosti s firmou www.jimaz.cz↑. V případě využití těchto služeb zaplatíte navíc zprostředkovatelský poplatek okolo 250 Kč.
 • V průběhu několika hodin až několika málo dní obdržíte informační mail, který obsahuje vaše zákaznické číslo.
 • Tento mail obsahuje i odkaz na stažení instalačního souboru z oficiálních internetových stránek Legacy Family Tree.
 • V případě, že jste dosud na svém počítači neměli nainstalovanou verzi Standard, proveďte nejdříve body 1-6 ze sekce D. Instalace
 • V případě, že jste na svém počítači měli verzi Standard již nainstalovanou, verzi Legacy Deluxe zprovozníte volbou Nápověda » Odemknout Legacy Deluxe, kde zadáte vaše jméno a zákaznické číslo.
F. Aktualizace Legacy Family Tree verze Standard & Deluxe
 • O vydání nového buidu (sestavení) programu Legacy Family Tree se dozvíte na hlavní stránce našeho webu nebo v programu Legacy na kartě Domů v sekci Aktualizace.
 • Pokud je k dispozici nová verze, zobrazí se zároveň s odkazem Stáhnout a instalovat, který můžete použít ke stažení nové aktualizace. Jestliže chcete zkontrolovat dostupnost nové aktualizace ručně, klikněte na titulek rámečku Aktualizace a pak stiskněte v dialogu Kontrola aktualizace Legacy tlačítko Zkontrolovat verzi.
 • Program můžete také aktualizovat z menu Nápověda volbou Stáhnout aktualizaci. Pomocí této volby budete přesměrováni na naše webové stránky do sekce Aktualizace, ve které můžete stáhnout aktualizační soubor do svého počítače a následně jej spustit.
G. Chybné zobrazení či funkčnost některých částí programu
 • Pro správné zobrazení diakritiky je třeba jednorázově nastavit v registrech virtuální font. Čtěte nejdříve Pokyny k instalaci.
 • Při instalaci Legacy Family Tree se nenainstaluje česká nápověda k modulu Legacy Charting. Pokyny k doinstalování této chybějící součásti naleznete zde.
 • Zatím není možné do češtiny přeložit modul FamilySearch, systém pro zaznamenání pramenů SourceWriter a částečně funkci Vedení výzkumu.
 • Funkce Interview (Otázky rozhovoru) byla přeložena věcně podle americké verze bez ohledu na české prostředí a zvyklosti. Vzhledem k možnosti úprav otázek rozhovoru v programu (doplnění, vymazání, přepisy textu) necháváme na každém uživateli v případě použití této funkce vlastní úpravu podle jeho potřeb.
 • V létě 2017 přestala ve všech verzích programu Legacy Family Tree fungovat funkce Mapy. Její opětovné zprovoznění se předpokládá ve verzi 10.
 • Soubor PDF vzniklý z funkce výstup do PDF obsahuje chybné diakritické znaky. Soubory PDF je nutno vytvářet pomocí programů pro tvorbu PDF (virtuálních PDF tiskáren).
 • Kontrola pravopisu není pro českou jazykovou mutaci zatím funkční. Subdodavatelská firma, která dodává slovníky pro program Legacy Family Tree, nemá vytvořeny slovníky češtiny.
 • Webové stránky vytvořené pomocí funkce Vytvoření webových stránek obsahují chybné záhlaví (počáteční písmena příjmení) v Seznamu osob (viz tip 23) z důvodu chybějící podpory zobrazení Unicode.