Co je nového v Legacy Family Tree v8
Video popisující novinky verze 8 (anglicky)↑

Legacy Family Tree 8.0 přináší následující funkce:

Nově vylepšené uživatelské rozhraní
Legacy 8 nyní používá nový Pás karet
Většina obrazovek byla přepracována tak, aby jejich použití bylo ještě snadnější.
Možnost zobrazení dětí v tabulce na kartě Rodina.
Změněná karta Časový sled.

Sdílené události
Události mohou nyní sdílet všechny osoby, které se jich účastnily. V události můžete specifikovat roli každé osoby.

Indikátory problémů
Na kartách Rodina a Předkové i na všech vstupních obrazovkách osoby a manželství můžete neustále vidět, kde jsou potenciální problémy.
Malá ikona vám ukazuje, kam máte namířit svoji pozornost, kde může být něco v nepořádku.

Webové stránky
Více možností týkajích se pramenů:
- Sloučení více citací k události do jednoho odstavce
- Vložení bibliografie
- Vložení obrázků pramenů a citací
Více možností nastavení ochrany dat:
- Obsahuje nyní všechny možnosti, které jsou k dispozici pro tištěné reporty.

Řazení seznamů událostí a dětí
Legacy může nyní projít celou vaši databázi a seřadit všechny události u všech osob a manželství. Je zde možnost přeskočit řazení určitých seznamů, kde jsou události s prázdnými daty, které je přesune na začátek. Totéž platí pro řazení dětí u každého manželství.

Neviditelné vztahy dítě-rodič
Mimo možnost označit vztah dítě-rodič jako Neveřejný jej nyní můžete označit i jako Neviditelný. Znamená to, že nebude vůbec obsažen v reportu nebo na webových stránkách (pokud neoznačíte, že jej chcete vložit).

Automatické řazení při zápisu
Přidáváte-li nové partnery, děti a události, jsou automaticky řazeni v chronologickém pořadí. Ušetří vám to spoustu času.

Připojit webový obsah k osobě, události a prameni
Nyní můžete připojit webový obsah k osobám, manželstvím, událostem a pramenům podobně jako obrázky, zvuky, videa a dokumenty. Tento obsah můžete vidět v mediální galerii.

Nová videa rychlé nápovědy
Většina obrazovek v Legacy nyní obsahuje videa rychlé nápovědy, kde můžete vidět, jak funkce pracuje.

Nová obrázková příloha v reportech
Do reportů nyní můžete přidat ke každé osobě i vaše další obrázky. Reporty tak mohou být o mnoho zajímavější.

Okamžitá kontrola duplicit
Přidáváte-li novou osobu, Legacy může okamžitě zkontrolovat, zda se již ve vaší databázi nenachází. Umožní vám to vyhnout se neúmyslnému vložení duplicit.

Nová kontrola potenciálních problémů
Legacy nyní kontroluje nedostatky neobvyklého rozsahu. První dítě narozeno příliš brzy nebo příliš pozdě po sňatku. Další dítě narozeno příliš brzy po předchozím nebo příliš pozdě.

Vylepšená tvorba sčítacích seznamů
Vytvářet můžete sčítací seznamy, které mohou sloužit k nalezení lidí, kteří žili v určitý čas na určitém místě. Seznam můžete filtrovat na určité rozmezí věku, rozmezí let a pohlaví. Snadno tak vytvoříte seznam, např. mužů ve věku 15 až 30 let, kteří žili v období let 1861 až 1865 na okrese Svitavy.

Štítky s prameny
Citace pramenů můžete tisknout na štítky, které můžete použít k polepení vašich složek s dokumentací.

Vylepšené zobrazení v mapách
Legacy nyní může zobrazit na mapě všechna sídla, která používá daná osoba. Umožní vám to shlédnout úplnou cestu všemi místy během života osoby. Migrační cestu je možné zobrazit i pomocí animace, takže můžete sledovat proces cestování v průběhu času.

Vylepšené vyhledávání
Bylo přidáno mnoho nových voleb.

Vylepšené rozšířené značkování
Na obrazovce Rozšířené značkování můžete nyní vidět, kolik osob je příslušnou značkou označeno.

Geokódování
Legacy může nyní přidat hodnoty zeměpisných souřadnic k sídlům u vašich adres.

Přidání událostí, partnerů, dětí
Při přidávání nových událostí, partnerů nebo dětí jsou tyto automaticky vkládány mezi existující položky v seznamu v pořadí podle data.

Nové velké diagramy
Byl přidán nový motýlkový graf, který zobrazuje pár uprostřed a linie jeho předků, které se rozprostírají nalevo i napravo od něj. Je zde také nová možnost zobrazit graf potomků zleva doprava. V grafech lze nyní skrýt duplicitní osoby.

Statistika
Legacy nyní může zanalyzovat všechny informace ve vaší databázi a ukázat vám mnoho zajímavých a užitečných statistik. Tyto statistiky obsahovují počet osob žijících v každém století, nejdéle žijící osoby během každého století, průměrnou dobu života, statistiky o pohlaví, manželství, dětech, nejoblíbenější jména podle století, atd. U mnoha z nich můžete vytvořit grafy.

Znovu připojení obrázků
Pokud jste zkopírovali vaši databázi na nový počítač, importovali jste osoby nebo jste přesunuli obrázky na vašem počítači, je zde určitá pravděpodobnost, že došlo v databázi k přerušení vazeb na soubory médií. Legacy nyní může automaticky vyhledat všechny vaše obrázky i jiná média a odkazy opravit. Už je nebudete muset opravovat ručně.

Shromáždění obrázků
Legacy nabízí při připojení obrázků do vaší databáze možnost zkopírovat obrázek do složky médií určené pro vaši databázi. Pomůže vám to udržet všechny obrázky pohromadě, což umožní jejich lepší sdílení s ostatními.

Citace v reportu vývodu
Citace pramenů můžete nyní vložit i do reportu vývodu.

Analýze polí jmen na alternativní jména
Zapisujete-li do vaší databáze jména, Legacy nyní zkontroluje, zda jste nevložili více jmen. Např. Josef nebo Joska, Minář nebo Mynář. Legacy nabízí rozdělení těchto jmen a jejich umístění do seznamu Alternativní jména osoby. Legacy může také prohledat celou databázi a najít v polích jmen tato vícenásobná jména. Můžete pak zvolit primární jméno a ostatní nechat vložit do seznamu Alternativní jména, kam patří.

Propojení s FamilySearch
Kompletní propojení s webovými stránkami FamilySearch. Informace můžete stahovat, synchronizovat své informace s informacemi na FamilySearch, nahráte informace na FamilySearch, rezervovat chrámové obřady a tisknout Family Ordinance Requests (FORs). Legacy sleduje všechny změny u osob, které sledujete na FamilySearch a upozorní vás, když vaše údaje nejsou synchronizovány. Můžete si pak vybrat, zda chcete nové nebo změněné údaje nahrát nebo stáhnout, abyste je měli synchronizovány.
Byla přidána pole Konfirmace a Zasvěcení.
Stáhnout můžete nyní až 101 generací předků a potomků z FamilySearch do databáze Legacy.

Vylepšení DNA
Přidáno bylo mnoho nových testů DNA. Přidány byly i testy mtDNA.

Časový sled
Karta (a report) Časový sled byla rozšířena, takže můžete vložit až pět generací (od prarodičů po vnoučata).

Nastavení kvality pramene
Pomocí Důkazů vybraných z Informací poskytnutých Pramenem můžete vytvořit pevný Závěr. Legacy vám umožní zaznamenat kvalitu každého pramenu podle toho, jak se pokusíte Prokázat své závěry.

Rozšířená schránka pramenů
Do Schránky pramenů můžete (volitelně) nahrát nyní až pět různých citací pramenů, které můžete připojit k události jedním kliknutím.

Vlastní tlačítka na liště
Na hlavní lištu můžete přidat dvě vlastní tlačítka. Tato tlačítka můžete využít pro spuštění programu nebo webových stránek pdle vlastního uvážení. Pro každé tlačítko si můžete zvolit název a popis, ikonu a program.

Počty značek
Na obrazovce Rozšířené značkování je nyní vidět, kolik osob je označeno příslušnou značkou.

Nový report původu
Legacy vám nyní může ukázat, odkud pocházíte. Nový report původu vám ukáže země, odkud pocházejí vaši předkové z tolika generací, kolik si zvolíte. Výsledek je zobrazen v textové podobě nebo jako sloupcový graf (nebo v obou). Do grafu můžete vložit ke každé zemi i její vlajku.

Nový report migrací
Legacy může nyní ukázat, kde se narodili všichni potomci výchozí osoby. Můžete vidět, jak daleko a široce se po světě potomci osoby rozšířili.

Slučování
Pro vyhledání duplicitních záznamů lze nyní využít i číslo FamilySearch ID.

Příčina úmrtí
Bylo přidáno další pole pro záznam sekundární příčiny úmrtí.

Vylepšené barevné rozlišení předků
Původní "Mary Hill," tedy čtyřbarevné označení linií předků bylo rozšířeno na osm barev. Kromě toho mohou být nyní dvě různé linie sledovány pomocí dvou různých barevných skupin. Je tedy nyní jednodušší než dřív sledovat předky linií manžela i manželky.